DESPRE NOI

Intreprinderea „Marculeşti-Combi” a început activitatea sa în 1984 ca o uzină experimentală de producţie a nutreţurilor combinate şi a laptelui regenerat. În prezent „Marculeşti – Combi” este un complex agricol puternic care dispune de: elevator, punct de colectare a produselor agricole, complex de creştere a animalelor, centru industrial, departament de vînzări. La elevator se foloseşte păstrarea cerealelor atît în depozite cît şi în silosuri, lucrează moara, secţia de producere a cerealelor, complex de producere a uleiului, brutărie proprie.

O linie nouă de producerea nutreţurilor combinate„BIG BOY”a început activitatea in anul 2013 pe teritoriului complexului agroindustrial al întreprinderii„Mărculeşti – Combi „SA. Pentru implementarea acestui proiect, am consultat experții din industria furajelor, de talie Europeană. Pentru a produce un produs de înaltă calitate se utilizează experiența liderilor în creșterea animalelor și tehnologiilor de producere a furajelor și concentratelor proteico-vitamino-minerale de calitate superioară, eficace, perfect balansate și științific argumentate pentru buna creștere a animalelor.

Fabrica de furaje oferă un ciclu complet de producţie ce include toate etapele de la prelucrarea cerealelor până la producerea nutreţurilor combinate unice şi a concentratelor, ambalarea şi livrarea produsului.

Producerea nutreţurilor combinate şi a concentratelor„BIG BOY” se execută cu utilaj de ultimă generație a companiei Ungurești ”Multimix” cu automatizare completă a întregului proces de producere.

Echipamentul modern cu randament ridicat, care include o linie avansată de microdozare (cu o precizie înaltă ) oferă producerea nutreţurilor combinate și concentrate complet raționate și omogene de cea mai înaltă calitate. Produsele ”BIG BOY” sunt fabricate din materie primă naturală fără OMG și stimulatori de creștere, ce corespund standartelor și specificațiilor tehnice. Personalul calificat verifică strict calitatea materiei prime și produselor finite în laborator, cît și asigură controlul întregului proces de producere. Nutreţurile combinate şi concentratele „BIG BOY” fabricate la „Mărculeşti-Combi” satisfac pe deplin necesităţile în substanţe bioactive și nutritive ale animalelor conform vîrstei și asigură  100% utilizarea potențialului genetic.

Laboratorul întreprinderii „Marsulesti Combi” este certificat în conformitate cu standardul internațional ISO: 9001

„BIG BOY” – este o alegere corectă şi profesionistă, dovedită fiabil, corespunzătoare standardelor şi cerinţelor europene, de o calitate înaltă şi preţuri accesibile.

Clientulpoate procura nutreţurile combinate şi concentratele proteico-vitamino-minerale ale mărcii comerciale „BIG BOY” ambalate în saci de 10, 25, 40 , la punctele specializate sau să comande livrarea mărfii în transport auto specializat.